22. december: Bestyrelsesmedlem, støttelærer og radiovært

Daniel Blicher Lauridsen tager en kandidat i Medievidenskab. Ved siden af studierne er han bestyrelsesmedlem hos Lauridsen Handel & Import, studiestøttelærer hos Rådgivnings- og støttecentret og Radiovært på Aarhus Studenterradio (98,7 FM).

3 faste arbejdsopgaver:

Mit job som bestyrelsesmedlem består ikke i at varetage faste opgaver. Inden hvert møde får jeg tilsendt en dagsorden for mødet, regnskabstallene for indeværende år, kommunikationsplan, referat fra sidste møde samt andet relevant materiale fra virksomhedens direktion. Herefter består min opgave i at kigge det tilsendte igennem, og skrive eventuelt kritikpunkter, idéer til tiltag og lignende. Et møde starter typisk med, at direktionen fremlægger det tilsendte materiale, hvorefter vi har mulighed for at kommentere og diskutere det.
Bestyrelsens primære udgangspunkt er budgettet. Budgettet er det økonomiske mål, virksomheden skal omsætte for, for at det kan anses som værende et ”godt” økonomisk år.
For at nå budgettet skal vi have alle mellemregningerne til at gå op. Mellemregningerne er de tiltag, vi laver for at nå det økonomiske mål. Og da jeg er medievidenskaber, har jeg primært mine kompetencer inden for kommunikation og markedsføring, hvorfor det også er dér, jeg bibringer mest konstruktivt. Som jeg sagde er budgettet det primære udgangspunkt. Er vi for eksempel bagud på budgettet, er det vores opgave at se tingene i et helikopterperspektiv, og diskutere med direktionen, hvorfor vi er bagud på budgettet og hvad gør vi for at nå det. Direktionens opgave er derefter at videreformidle tingene til de ansatte, så de også får et overblik over eventuelt nye tiltag for at nå budgettet. Vi fungerer altså mere eller mindre som en ”vagthund”, der stiller sig kritisk over for den måde, direktionen leder virksomheden på.
Det var blot ét eksempel på, hvordan et bestyrelsesmøde kan se ud. Dagsordenen afhænger meget af, hvad der lige er aktuelt i virksomheden, hvorfor det også er svært for mig at anføre nogle faste arbejdsopgaver. I bund og grund går bestyrelsesarbejde ud på at aftale et fælles mål, og nå det mål. Det være sig både et økonomisk– og et menneskeligt mål.

Den fedeste opgave, jeg er blevet stillet:

Det er fedt, når tingene lykkes, og det kan ses på økonomien og blandt medarbejderne. Men umiddelbart er jeg mest glad for jobbet som studiestøttelærer hos Rådgivnings- og støttecentret, hvor min opgave er at hjælpe en studerende med at fuldføre studiet.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *