På nye (af)veje

Client: 19. årgang, #2 Date: 20. november 2009 Tags: http://bit.ly/1hKVNtE

Leder

Redaktionen på nye (af)veje. Det skyldes ikke eksamensstress før sommerferien – ej heller opstartsforvirring i efteråret. Årsagen er ikke, at viljen ikke er der, og der er masser af gode idéer. Alligevel er det nu snart et halvt år siden, SAMSON udkom sidst. Situationen er ganske enkelt den, at SAMSON står overfor nogle økonomiske og organisatoriske problemer, som også er grunden til, at vi denne gang udkommer i elektronisk format via vores hjemmeside.

SAMSON er som bekendt et aktiv under SAMS, der som vores moderorganisation i længere tid har været inaktiv i sit virke. Dette har skabt en del udfordringer for SAMSON, og har været medvirkende til, at vi på redaktionen har kastet alle bolde op i luften og drøftet fremtiden for både SAMS og SAMSON, som vi oplever den.

En lille progressiv gruppe i redaktionen har nu taget fat om sagens kerne og sat sig for at føre det hele videre. Med stort initiativ arbejdes der målrettet på at arrangere et SAMS seminar i foråret 2010, for på den måde at udbrede kendskabet til og interessen for SAMS og samtidigt skabe grobund for en stærk organisationen. Arbejdet med bladet er derfor stillet i bero, så der kan fokuseres skarpt på udfordringerne med at føre moderorganisationen videre. Det skal imidlertid understreges, at SAMSON ikke er dømt ude. Når SAMS igen fungerer aktivt, vil arbejdet med bladet også blive genoptaget.

Lad dette derfor også være en opfordring til alle vore læsere og andre interesserede om at melde sig på banen og være med til at skabe SAMS og SAMSON på ny.

Problemer af organisatorisk og økonomisk karakter har gjort, at vi må gå nye veje. Dette kan ses som en negativ konsekvens af en kedelig udvikling. Det kan imidlertid også være en positiv mulighed for at se indad, stille spørgsmål, være innovative og udvikle os på ny. – At komme på afveje og derfor være tvunget til at vælge nye veje kan udnyttes som starten på en udviklende proces; et mulighedsfelt, som står åbent.

SAMSON udkommer. Men vi ved derimod, at dette blad udkommer med en mængde spændende artikler, og kan blandt andet præsentere en artikel om spin i det politiske Danmark. Det amerikanske præsidentvalg kommenteres som episk fortælling med mytiske helte, og derudover byder vi blandt andet på mediekritisk journalistik, hilsen fra Singapore og Xfactor

SAMSON og SAMS går nye veje, og det gør jeg også, hvorfor jeg har valgt at stoppe mit virke som ansvarshavende redaktør. Redaktionschef Mia Schou Johansen har også valgt at afslutte sin tid i ledelsen, men er fortsat med i arbejdet omkring udviklingen af SAMS. Dette er derfor også vores sidste nummer af SAMSON, og vi vil gerne sige tak til læsere og redaktion for et godt og spændende samarbejde. Vi glæder os begge til at følge med i bladets og organisationens fremtid.

Kolofon

Ansvarshavende redaktør

Katrine Ingvardsen

Redaktionschef

Mia Schou Johansen

Skribenter i dette nummer

Lene Arentsen, Esben Kobberå, Marie Holst Andersen, Luise H.L. Gregersen, Asger K. Andersen, Anne-Lill B. Brok, Nynne B. Himmelstrup, Maria B. Sørensen, Lene Arentsen, Anne Jette Jensen

Layout

Marie Holst Andersen, Charlotte Bie, Sanne Schwartz, Trine Danielsen, Marie Lindberg, Nynne Himmelstrup, Lene Arentsen

Cover

Udarbejdet af Charlotte Bie

Korrektur

Thomas Sørensen, Katrine Ingvardsen, Mia Schou Johansen