Den digitale debat

Client: 25. årgang #2 Date: 28. november 2016 Tags:

Den digitale debat

I denne udgave af SAMSON sætter vi fokus på den digitale debat – hvad er der plads til, når vi ytrer os i medierne? Hvad kan vi tillade os, og hvor går grænsen? En lang række digi- tale medieplatforme, især de sociale medier, agerer i dag talerør for politikere og fagfolk såvel som den almindelige dansker. Folket gives en stemme i alt fra dagligdagssituationer til større samfundsdebatter. De digitale medier skaber dertil rammerne for et deltager- samfund, hvor vi med vores konstante opkobling blot med få klik kan tilkendegive vores holdninger over for et bredt publikum. Det er i dag lettere end nogensinde før at blive set og hørt, og der er efterhånden ingen grænser for, hvad der deles, og hvad vi må lægge øre til. Intet går uset hen, men betyder muligheden for at dele og sige noget om alting, at vi skal gøre det?

Det digitale rum muliggør og biddrager således til debat, men også selve måden at disku- tere og anskue virkeligheden på debatteres. Med nutidens store debatkultur er vi blevet mere bevidste om, hvordan vi kommunikerer på nettet. Især den negative, hårde tone og diskurs er i fokus, og vi ser efterhånden flere aktører, der forsøger at gøre op med disse. Den gode historie sættes i centrum i blandt andet vinklingen af flygtningedebatten og verdens nyheder, og humor og ironi bruges som udtryksform til at belyse problematik- ker og bryde med samfundets tabuer. Selviscenesættelse og perfektionsdyrkelse på de sociale medier står ligeledes for skud i nutidens digitale debat. Her er især forholdet til og præsentationen af sundhed et omdiskuteret felt, og det kan til tider være svært at finde rundt i de mange holdninger og store mængder information på området.

Digitaliseringen giver mulighed for at udvide sin horisont, tilegne sig nye perspektiver og deltage aktivt i, hvad der rører sig i samfundet. Der skal værnes om dette privilegium. Den digitale debat bør ikke ende i mudderkast, men bør bestå af ansvarlig opførsel, respekt og en sober tone.

Med disse ord ønsker vi dig god læsning i denne udgave af SAMSON. Vi ønsker samtidig som redaktører at takke alle medvirkende af denne udgivelse for deres flotte og ihærdige indsats.

Med venlig hilsen

Simone Skaarup Rosengreen, Simone Korsgaard og Louise Hahn Lauridsen Chefredaktører, SAMSON

Ansvarshavende redaktører
Louise Hahn Lauridsen, Simone Skaarup Rosengreen og Simone Korsgaard

Skribenter i dette nummer
Amalie Horsholm Morten Højgaard, Johs Bach, Simone Korsgaard, Nynne Krogh Kiesbye, Kathrine Bock, Lasse Buch Schrøder, Amalie Jensen, Ivan Steffen Moses, Tonje Kromann Nissen og Katrine Lassen

Layout
Emilie Herskind Astrid Krogh Basse

Korrektur
Fie Dierichen, Tonje Kromann Nissen, Laura Soelberg Ravn og Maria Sille Hylander Prinds

Forsidefoto
Sebastian Vistisen Toft

Forsidemodel
Rune Slettemeås

Webredaktør
Søren Bach