Medier i krig

Client: 25. årgang, #1 Date: 16. marts 2016 Tags: http://issuu.com/samsonnet/docs/medier_i_krig__marts_2016

I mediernes skudlinje

Mobildisplayet lyser op med den seneste nyhedsopdatering. Meddelelsen lyder, at et nyt terrorangreb har fundet sted tæt på dansk landegrænse. Det får vores fulde opmærk- somhed, hvortil internetaviser og online nyhedssider omgående tages i brug for yderligere information. Selv samme aften sidder vi klistret til skærmen, når dækningen finder sted på tv-kanalernes sendeflader med live-optagelser fra konfliktens brændpunkter. Her bringer udlandskorrespondenterne os visuelt med ind i krig og konflikter, mens vi hjemme i egen stue selv er i sikkerhed. I mellemtiden har hændelsen fundet vej til de sociale medier, hvor diverse hashtags, eftersøgninger og opslag har kreeret et fællesskab på tværs af natio- ner.

Med et bombardement af informationer, er det nærmest uundgåeligt, selv i vores travle hverdag, ikke at blive opdateret omkring internationale såvel som nationale anliggender. I denne udgave af SAMSON sætter vi fokus på medier i krig, hvortil der gives et indblik i personlige militærberetninger, informations- og cyberkrig samt striden mellem censure- ring, ytringsfrihed og demokrati. Vi vil således belyse en bred vifte af konflikter, hvor ikke blot krigszoner, bomber og ødelæggelse er på dagsordenen, men hvor daglige kampe og familiære problemstillinger også bringes frem i lyset.

Nutidens medier, i sine mange udformninger, er ikke blot med til at oplyse os om, hvad der rører sig i de forskellige verdensdele og samfundslag. De mange medieplatforme og -former fremstår ligeledes som en aktiv spiller i samfundsmæssige stridigheder, hvor den enkelte borger gives en stemme gennem sociale medier, og dokumentarprogrammer er med til at sætte den politiske dagsorden. Nutidens medier fungerer som talerør, oplyser, problemløser og samlingspunkt, men også som fremprovokatør af konfliktfyldte hændel- ser. Offentlig ytringsfrihed udfordrer religiøse overbevisninger, terrorister udøver afpres- ning med propagandavideoer, og fuld informationstilgængelighed, eller censureringen af selv samme, anbringer privatpersoner, statslige institutioner og demokratisk folkestyre i skudlinjen. Medierne i dag hverken kan eller skal undviges, men det er vigtigt at reflektere og forholde sig kritisk til form og indhold – vinkling, betydning og brugen deraf.

Med disse ord ønsker vi dig god læsning i denne udgave af SAMSON. Vi ønsker samtidig som redaktører at takke alle medvirkende af denne udgivelse for deres flotte og ihærdige indsats.

Med venlig hilsen

Simone Skaarup Rosengreen og Louise Hahn Lauridsen

Chefredaktører, SAMSON

Kolofon

Chefredaktører

Simone Skaarup Rosengreen og Louise Hahn Lauridsen

Skribenter

Simone Korsgaard Katrine Lassen

Fie Dierichen

Louise Hahn Lauridsen

Andreas Lunkeit

Line Pedersen

Simone Skaarup Rosengreen

Layout

Emilie Herskind

Thomas Hasse Therkildsen

Korrektur

Fie Dierichen

Vicki Kragh Pedersen

Forsidefoto

Sebastian Vistisen Toft

Forsidemodel

Anonym – tak til Jyske Dragon Regiment

Illustrator

Emilie Herskind

Webredaktør

Thomas Hasse Therkildsen

Artikler i dette nummer