Når vi stoler på medier

Client: 29. årgang, #1 Date: 29. oktober 2020 Tags: , , https://issuu.com/samsonnet/docs/samson_f20

29

Medier – kan vi leve uden?

Troværdigheden i mediebilledet har længe været omdiskuteret, og der sættes ofte spørgsmålstegn ved mediernes levering af pålideligt og sandfærdigt indhold. Medierne har den fornemme opgave at oplyse os og samtidig kontrollere, om vores samfund fungerer, som det skal. Vi lægger en enorm tillid hos medierne, og vi ønsker, som brugere, at vi kan stole på det, vi præsenteres for. Men mere end nogensinde før bliver vi eksponeret for alverdens historier og overskrifter, der smelter sammen til et medielandskab, der er så godt som umuligt at navigere i. Aktivitetsstrømmen er ustoppelig og uudtømmelig, hvoraf meget af indholdet giver anledning til at genoverveje vores måde at tilgå medierne på. Så hvordan skal vi håndtere medierne? Hvordan får vi balanceret vores mistillid og samtidig bibeholdt vores kritiske blik? 

Her på SAMSON-redaktionen har vi i den grad taget vores kritiske briller på og kigget på aktuelle mediehistorier og -tendenser, der bevæger sig i grænsefladen mellem tillid og utroværdighed. I denne udgave kan du blandt andet læse en dybdegående artikel om det dramatiske interview, der fandt sted mellem den folkekære Ghita Nørby og Radio24syvs Iben Maria Zeuthen. For hvad var det egentlig, der udspillede sig i Nørbys hjem – og var det hele planlagt? Herefter har du mulighed for at få udrenset dit mediefeed for løgnagtige sundhedsmyter. Her bliver du, med hjælp fra eksperterne bag podcasten Detox din hjerne, guidet igennem nogle af de myter, der leder os i vildrede. Og har du nogensinde overvejet, hvilke konsekvenser sociale medier kan få for dit helbred? Vores skribent, Camilla, er dykket ned i de medietendenser, der i værste fald kan være livstruende. 

Vi vil, som redaktører, gerne takke vores frivillige skribenter, layoutere og korrekturlæsere for en fremragende indsats. I samme ombæring skal stafetten gives videre til Camilla og Ji Qi, der vil være chefredaktører for næste udgivelse. 

Tak fordi du læser med. 

Med venlig hilsen, 

Sofie Skov Rømer, Camilla Broe Sørensen & Ji Qi Lam 

Redaktører // SAMSON 

Kolofon

29. årgang 

Nr. 1, marts 2020 

Oplag: 151 + webudgivelse

 

SAMSON 

c/o: Ansvarshavende redaktør, 

Sofie Skov Rømer 

Bissensgade 5, 1 tv. 

8000 Aarhus C

 

www.samsnet.dk 

samson@samsnet.dk

 

Redaktører: 

Sofie Skov Rømer 

Ji Qi Lam 

Camilla Broe Sørensen

 

Skribenter: 

Camilla Broe Sørensen 

Camilla Struck 

Sofie Skov Rømer 

Ji Qi Lam 

Caroline Maria Rynord 

Mathilde Katrine Bach

 

Layout: 

Ji Qi Lam 

Camilla Struck

 

Korrektur: 

Celina Lindhøj 

Camilla Broe Sørensen 

Sofie Skov Rømer

 

Forside: Sofie Skov Rømer

 

Næste nummer: 

Det næste nummer af SAMSON udkommer i 

efteråret 2020. Send en mail til samson@ samsnet.dk, hvis din artikel eller andet indhold skal med. 

SAMSON er et mediemagasin under Sammenslutningen af mediestuderende (SAMS). 

Magasinet udkommer to gange årligt, på tryk og digitalt på www.samsnet.dk 

Artikler i dette nummer