Vejen til succes gennem medier

Client: 28. årgang, #2 Date: 29. august 2020 Tags: https://issuu.com/samsonnet/docs/samson_e19_-_enkeltsidet

Medier – kan vi leve uden?

Succes. En affære, der brygger på handlingsorienterede drivkræfter, personlige drømmeog indre mål, der skal bane vejen. Succesen kan komme i alle afskygninger – både i relation til karriere, økonomi, men også generelt bare i livet. Der findes mange definitioner af, hvordan vi kan betragte succes, og på hvilken måde vi selv stræber efter succes. Formentlig er det en meget individuel tolkning, når det kommer til stykket. For succes kan jo hverken måles eller vejes, tværtimod er det i sidste ende os selv, der kan bedømme, hvorvidt vi mener at have opnået succes i livet. Det er langt nemmere at afmåle andres succeser og for eksempel konkludere, at en medieaktør som Anders Breinholt med sin værtsrolle i Natholdet har opnået en form for succes. Han er jo kendt. Kendt i medieverdenen, ligesom så mange andre kendte aktører. Men hvad gør de – hvordan er det overhovedet muligt at komme til tops i en konkurrencepræget medieverden, hvor den, der råber højest, ender i det attraktive søgelys? Det er i hvert fald måden, det kan anskues på udefra. Generelt er det interessant, hvordan verdenen omfavner succeshistorier, og hvordan vi i en medieret verden anno 2019 kan bruge medierne til netop at opnå den succes, mange længes efter.

I denne udgivelse af SAMSON stiller vi netop skarpt på temaet ”Vejen til succes gennem medier”. Et tema, der synes aktuelt i en tid, hvor mediernes dominans baner vejen for ihærdige influencere og kendte aktører i mediebilledet. Du kan forvente at læse velskrevne artikler fra vores dygtige skribenter, der har været ude at undersøge forskellige historier om succes gennem medierne. Du kan læse alt lige fra, hvorvidt det nye program Koden til Kærlighed kan defineres som koden til selvindsigt snarere end succes. Artiklen præsenterer deltageren Simon Weber, der giver et bud på, hvad der rent faktisk skal til for at få succes i programmet og knække koden til kærlighed. Du kan desuden læse et interview med Anders Breinholt, der giver sin version af, hvordan han selv har opnået succes gennem medier. Er du fortsat i vildrede og har svært ved at finde ud af, hvad du kan blive med en kandidat eller bachelor i medievidenskab, kan du læse succeshistorier om to tidligere medievidenskabere i job. Vi har sørget for, at der er lidt til enhver smag – så du kommer ikke til at kede dig, når vi præsenterer dig for ”Vejen til succes gennem medierne”.

God læselyst.

Med venlig hilsen,

Emma Louise Jensen & Sofie Skov Rømer.

Chefredaktører // SAMSON

Kolofon

28. årgang

Nr. 2, november 2019

Oplag: 150 + webudgivelse

SAMSON

c/o: Ansvarshavende redaktør,

Sofie Skov Rømer

Bissensgade 5, 1 tv.

8000 Aarhus C

www.samsnet.dk

samson@samsnet.dk

Redaktører:

Sofie Skov Rømer

Emma Louise Jensen

Skribenter:

Malene Christiane Bæk

Søren Lassen

Camilla Struck

Anne-Sofie Thiel

Mathilde Katrine Bach

Sofie Skov Rømer

Mathias Littau

Camilla Broe Sørensen

Nicoline Lisby

Emma Louise Jensen

Caroline Maria Rynord

Rosa Veilgaard

Andreas Thomsen

Layout:

Rikke Dr.gemüller

Ji Qi Lam

Morten Friis Andersen

Korrektur:

Sofie Amdisen

Pauline Bønnerup Møller

Rosa Veilgaard

Morten Friis Andersen

Næste nummer:

Det næste nummer af SAMSON udkommer i

foråret 2020. Send en mail til samson@samsnet.

dk, hvis din artikel eller andet indhold

skal med.

SAMSON er et mediemagasin under Sammenslutningen

af mediestuderende (SAMS).

Magasinet udkommer to gange årligt, på

tryk og digitalt på www.samsnet.dk

Artikler i dette nummer