Jeg spiller iPad

Flere og flere børnehaver i Danmark anskaffer sig iPads. Ifølge pædagogerne er iPad’en et medie, der skal fremme børnenes læring. Men hvad mener børnene selv? Ifølge en undersøgelse foretaget af medievidenskabsstuderende fra Aarhus Universitet afhænger brugen af øjnene, der ser.

Aktiviteten på rød stue er høj. I det ene hjørne er en flok drenge i fuld gang med at bygge deres eget univers af legoklodser. I den anden ende af stuen hviner det fra pigerne. Det flyder med dukker og kjoler, for dukkerne skal være fint klædt på. Oppe ved bordet er aktiviteterne også i fuld gang. Her er ”iPadkassen” fundet frem, og som altid fungerer den som en magnet på børnene. Det er tydeligt, at børnene er vilde med iPad’en. Selvom mediet er nyt for børnehaven, er det allerede blevet en fast del af hverdagen.

Østjyske børnehaver er fyldt med iPads

iPad-inflationen er ikke til at overse i medielandskabet, og landets børnehaver er ingen undtagelse. I de østjyske børnehaver viser der sig en tydelig tendens: iPad’en bliver mere og mere udbredt. Ud af 49 adspurgte børnehaver har hele 36 procent allerede anskaffet sig en eller flere iPads, der er til rådighed for børnene. Desuden fortæller flere børnehaver, hvordan de stadig overvejer mulighederne ved at anskaffe sig iPads, mens andre børnehaver allerede står på venteliste.

Med børnenes nye adgang til mediet bliver det nu helt centralt at spørge, hvad børn i alderen tre-seks år skal bruge en iPad til.

Kritikken lyder, at iPad’en blot er en modedille, der ikke vil bidrage med noget nyt i børnehaven. Men ifølge undersøgelsen viser det sig, at iPad’en kan noget andet og mere, end børnene har oplevet med andet ”legetøj”. Her er det især begreberne ”underholdning” og ”læring” og forholdet mellem disse, der er væsentligt.

Pædagoger må forsvare køb af iPads

Pædagogerne må, trods mediets store popularitet, ofte forsvare det dyre køb over for forældre, kolleger og kommuner. Flere pædagoger fra børnehaver med iPads mener, at iPads i børnehaver har en lærende funktion og særligt kan bidrage til børnenes bogstav- og talfærdigheder. iPad’en er et medie, der hjælper børnene godt på vej til skolestart.

Pædagogerne er bevidste om iPad’ens lærende rolle og bestemmer derfor også hvilke applikationer, der skal være til rådighed for børnene. Indholdet på børnehavernes iPads skal være lødig læring og ikke bare underholdning. Dette mål afspejler sig i de applikationer, der er tilgængelige for børnene. Med titler som ”123-punkter” og ”ABC-gæt” fremgår det, at talrækken og alfabetet er i centrum for applikationens handling eller mål.

iPad er en leg

”Jeg spiller iPad” lyder svaret på spørgsmålet om, hvad børnene bruger de nyindkøbte iPads til. For børnene ligger der nemlig leg og spil gemt i iPad’ens muligheder og ikke ”kedelig” læring.

Flere af pædagogerne fremhæver fordelen ved, at børnene betragter iPad-brugen som leg. Børnene fortsætter deres leg i iPad-spillene og får samtidig indøvet ABC. Drengene kan fortsætte i deres legounivers ved at køre en bil gennem forskellige baner, mens pigerne fortsat kan klæde virtuelle dukker på. Alt imens legen fortsætter, sørger applikationerne for, at pædagogernes forventning til mediets lærende funktion bliver opfyldt.

Børn navigerer nemt rundt på iPad’en. Børnene har alle muligheder lige i fingerspidserne, og det fremstår ligeså intuitivt som at stable klodser. iPad’en er i høj grad et intuitivt medie, og børnene bevæger sig rundt i mediets muligheder som det mest naturlige. Denne enkelhed gør, at børnenes aktiviteter, og dermed legens lethed, ikke bliver forstyrret. Bliver applikationernes indhold for besværligt, manøvrerer børnene uden problemer ind i en anden applikation, der opretholder legens flow.

Børnenes søgen efter et ’legende flow’ medfører, at de ofte søger applikationer, der – i et læringsperspektiv – er for nemme. Pædagogerne bruger derfor tid på at opfordre børnene til at vælge applikationer, der læringsmæssigt passer til deres alder og niveau, så de får den rette mængde modstand.

[blockquote style=”quote” align=”” author=””]Børnenes søgen efter et ’legende flow’ medfører, at de ofte søger applikationer, der – i et læringsperspektiv – er for nemme[/blockquote]

Pædagoger guider børn til leg og læring

I børnehaven opstår der til tider situationer, hvor interaktionen med iPad’en skaber negativ modstand for børnene. Dette ses specielt, når pædagogerne af en eller anden grund ikke er til stede til at guide børnene og hjælpe dem ud af de blindgyder, der kan forekomme i applikationerne.

Hvis børnene ikke kan komme videre, bliver der ikke opretholdt det flow, som børnene forventer, at iPad’en har. Det skaber frustrationer hos børnene, hvilket kommer til udtryk i forskellig grad. Det kan være alt fra, at applikationen blot bliver lukket ned, til at frustrationerne går ud over iPad’en og i værste tilfælde, at børnene begynder at slå på iPad’en.

Så selvom iPad’en i høj grad er et medie for børn helt ned til blealderen, er det vigtigt at huske på, at der stadig kan være forhindringer, der gør, at børnene møder negativ modstand.

iPad’en er kommet for at blive

iPad’en skal ikke nødvendigvis ses som et negativt skridt i medieudviklingen, men måske nærmere som en mulighed for både at lære og lege på nye måder. Dog er brugen af mediet, som nævnt, ikke helt problemfrit. Det er derfor nødvendigt med en form for guidning og styring fra pædagogernes side, når børnene giver sig i kast med applikationer, hvad enten de har et lærende formål eller ej.

Børnenes brug af iPad har ikke kun som mål, at børnene øver tal og bogstaver, men mediet er i sig selv et læringsmæssigt formål. Nye tendenser peger på, at iPads i højere grad bliver en del af folkeskolen, hvor skolebogen bliver erstattet med en iPad. Det er derfor fordelagtigt, at børn allerede lærer iPad’en at kende i børnehaven. iPad’en er derfor ikke kun et middel til læring, men også et læringsmål i sig selv.

I børnehaven er to piger i gang med at farvelægge et billede på en iPad. Den ene pige viser den anden sin finger og siger ”se, der er ikke noget farve på min finger”. Pigen ved godt, at selvom hun kan farvelægge med sin finger på iPad’en, og fingeren dermed får samme funktion som en farveblyant, så er det ikke det samme som, at der i virkeligheden er farve på hendes finger. På den måde lærer børnene iPad’en at kende. De lærer forskellen på leg i den materielle virkelighed og leg med iPad’en som et medie.

[divider type=”line”]

[list icon=”info” class=””]

  • Undersøgelsen[/list]
  • Baggrunden for artiklen er en eksamensopgave skrevet i faget Mediereceptionsanalyse på bacheloruddannelsen i Medievidenskab, Aarhus Universitet.
  • Formålet med opgaven var at afdække børnehavers brug af iPads i hverdagen. Der er i opgaven foretaget en kvalitativ undersøgelse i form af observationer og interviews i to børnehaver i Østjylland. Denne er suppleret af en kvantitativ undersøgelse af alle børnehaver i de kommuner, de to børnehaver tilhører.

Artiklen er skrevet af Line Kjølhede, Mette Kjærgaard Mørksted, Anne Olesen & Stine Vedsted i fællesskab

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *