Når privatlivet krænkes på nettet

Emma Holten, en 24-årig kandidat- studerende fra København, kæmper for at ændre samfundets syn på privatlivet i en digitaliseret verden. Selv er hun offer for porno uden samtykke, da intime billeder og per- sonlige data tilbage i 2011 blev stjålet fra hendes private e-mail og efterføl- gende ustoppeligt florerede rundt på diverse internetsider. I dag forsøger hun at få omverdenen til at forstå internetrettigheder som et kritisk, men nødvendigt projekt.

Internettet er kommet for at blive og fungerer i dag som en integreret og eksistentiel del af sam- fundet og det private liv. Størstedelen af samfun- dets institutioner og systemer er i dag opkoblet internettet og fungerer på tværs af forskellige for- bundne netværk. Ligeledes har internettet betydet en udvidelse af det private rum. Privatlivet er ikke længere begrænset til det fysiske, men oplagres, offentliggøres og udleves i højere grad på online medieplatforme. Dette skaber rammerne for en anden virkelighed end hidtil. En digitaliseret virkelighed med nye muligheder og risici, som ifølge Emma Holten er vigtig at stille et skarpt fokus på.

Internettet rummer et utal af fortrolige og personlige oplysninger, der i et snuptag kan ende i forkerte hæn- der og have store konsekvenser til følge. Emma Holten mener derfor, at det i nutidens samfund er yderst vigtigt at værne om individets ret til privatliv. Hun frem- hæver, at denne rettighed på nuværende tidspunkt ikke tillægges tilstrækkelig betydning og ikke tages alvorligt. Da Emma Holten mistede selvbestemmelse over eget privatliv, var der ikke blot tale om en uønsketindtrængen i privatsfæren. Hun blev en del af internettets pornoindustri mod egen vilje, og i stedet for at blive set som et of- fer for en kriminel handling, blev hun mødt af et dømmende samfund.

PRIVATLIVET UDE AF EGNE HÆNDER

Da det lykkedes Emma Holten en morgen i 2011 at få genoprettet adgangen til sin spærrede e-mail og Facebook, blev hun mødt af offentliggjorte nøgenbilleder fra sin gymnasietid. Disse billeder var sendt flere år tidligere, udelukkende tiltænkt hendes daværende kæreste, og uden nær- mere eftertanke oplagret i udbakken på hendes private e-mail. Billederne, hvis eksi- stens hun længe havde fortrængt, var nu at finde på sociale medier og diverse por- nosider sammen med persondata, hun ikke vidste var tilgængelige på nettet. Private informationer som adresse, street views
af hendes hjem, telefonnumre, e-mail og navne på familiemedlemmer var lækket sammen med disse intime teenagebilleder. Efterfølgende modtog hun flere tusinde chikanerende henvendelser fra mænd i alle aldersgrupper. Hun blev blandt andet afpresset med trusler om viderelevering af de gamle billeder til chef og arbejdsplads, hvis penge, nye billeder og videoer ikke blev tilbagesendt.

For at få styr på situationen kontaktede hun kort efter hændelsen politiet, hvor hun fik bekræftet, at der var tale om en kriminel handling. Selvom situationen var imod dansk lovgivning, blev billederne vurderet til ikke at være alvorlige nok. Sagen blev afvist. Derudover kontaktede hun de forskellige pornosider i håb om at få fjernet billederne, men hjemmesiderne var heller ikke samarbejdsvillige. Flere af de uden- landske sider stod ikke som ansvarlige for deres brugeruploadet indhold, og sletning af billederne ville mindske deres økonomi- ske profit. Fire år senere er billederne stadig tilgængelige online, og Emma Holtens dag- ligdag er stadig mærket af chikane.

DU ER MEDANSVARLIG

Efter hændelsen brugte hun tid på at komme sig både socialt, personligt og psykisk. ”Det er enormt rystende først at blive udsat for kriminalitet og psykisk vold fra en ukendt kriminel person, for så at op- dage (…) at samfundet generelt heller ikke støtter dig i din sag, men faktisk holder dig til ansvar for det misbrug, du er blevet udsat for.” Sådan lyder det fra Emma Holten, som sideløbende med bearbejdel- sesprocessen oplevede en bred enighed
i samfundet om, at et menneske ikke kan forvente internetprivatliv.
Hun blev mødt af en skepsis omkring sin adfærd, hvor hun fik pålagt sig et delan- svar for ikke at have forstået internettet. Hun blev anklaget for at have handlet ri- sikofyldt, og at hun burde have forventet, at en sådan hændelse ville forekomme. Hun udtaler, at hvis det havde omhandlet en anden form for personfølsomt indhold, havde reaktionerne formegentligt været anderledes. Dette begrundes med, at nøgenbilleder ikke ses som en nødvendig- hed. Hertil tilføjer hun: ”Vi kan ikke grad- bøje, hvad der er nødvendigt. Det enkelte individ skal have ret til selv at bestemme, hvad der er nødvendigt, og hvad der er privat”.

NØGENBILLEDER MED SAMTYKKE

I frustration og vrede over samfundets måde at anskue situationen, og debat- tens fokus på udstilling af kvindekroppen, kreerede hun en billedserie med et helt bestemt formål. Som modsvar og politisk handlen, offentliggjorde hun online i 2014 nye nøgenbilleder af sig selv i almindelige hverdagssituationer. Billederne gik viralt, og offentlighedens reaktioner var delte. Gjorde hun ikke bare det samme mod sig selv, som andre tidligere havde gjort mod hende?

Om serien udtaler hun: ”Hensigten for mig var at vise, at det ikke er indholdet af ma- terialet, der er blevet delt, som er pointen (…) Det var enormt vigtigt for mig at sige, at det altså ikke handler om nøgenhed.” Emma Holten understreger flere gange, at det smertefulde ligger i bruddet på samtykke, ikke i indholdet. Hun var ikke medansvarlig tilbage i 2011, for hun havde ikke selv valgt at få misbrugt sine private billeder og informationer.

Ifølge Emma Holten er retten til selv at bestemme, hvad der skal være offentligt og privat, individets mest fundamentale rettighed. Det er underordnet, om det drejer sig om nøgenbilleder, private onlinesamtaler, lægejournaler, attester eller anden privat oplysning. Hun pointerer ligeledes, at der ikke bør skelnes mellem internettets visuelle verden og den fysiske verden – begge er en af samme virkelighed.

VIRKELIGHEDEN SKAL SES MED ANDRE ØJNE

Emma Holten er klar i sin udmelding. Samfundet skal indse, at internettet er det virkelige liv. Hun udtaler: ”Når jeg ser på mine niecer på 10-11 år, så er internettet for dem en så integreret del. For dem er der ikke nogen forskel på Instagram og skolegården. Det er det samme rum. Der er ikke nogen skillevæg, og det gør det bare endnu vigtigere, at vi håndhæver, at online mobning og skolemobning skal slås lige hårdt ned på.” Samme princip er gældende for nutidens privatliv. At have ting digitalt privat er en rettighed. Brydes denne ret- tighed, skal staten slå hårdt ned på det.

Emma Holten er af den opfattelse, at useriøsiteten på området skyldes, at internettets omfang er forbundet med en uoverskuelighed. Derudover nævner hun, at manglende prioritering af inter- netrettigheder bunder i, at samfundets ældre generation ikke forstår internet- tets indpas i vores dagligdag. At de ikke begriber konsekvenserne af ikke at tage internettet seriøst som medie og som en udlevelse af vores virkelige liv. Med dette opstår en enormt kritisk situation, når det netop er disse mennesker, der har til opgave at håndhæve og belære samfun- det om privatliv og rettigheder. Når stat og myndigheder ikke tager det alvorligt, er det klart at resten af samfundet heller ikke kan reflektere tilstrækkeligt over det.

Hun påpeger, at der i samfundet er brug for en social ændring, hvor man indser, at denne form for handling er forkert. Både i direkte kriminelle sager, hvor privatlivet hackes, men også i hver- dagssituationer, hvor privat indhold mellem to personer deles med mennesker, det ikke er tiltænkt. Hun fastslår, at italesættelsen spiller en betydelig rolle, og fremhæver vigtigheden af at placere ansvaret hos den, der krænker og ikke hos offeret. Er dette ikke tilfældet, er det en måde at legitimere denne form for overgreb på. Det er lettere at begå disse krænkelser, når online privatliv omtales som en gråzone, og samfundet er dårlige til at tage stillig dertil. Hun slutter med atter at understre- ge, at vi er nødt til at udvikle en ny måde at tænke etik, fremtid og rettigheder på, som er tilpasset internettet og nutidens udfordringer.

1 kommentar

 1. Kære Emma eller hvem det nu end er der skriver for dig.

  Jeg er selvfølgelig harm over det der er foregået med videresalg af dine intime billeder,Men overrasket er jeg bestemt ikke.

  Du snakker om den ældre generation men jeg er helt sikker på at den unge generation har lige så meget at lære om deres færden i den digitale verden.

  Jeg er selv en form for mellem-generation der ikke helt er vokset op med internettet men er en flittig bruger af det,Har i mange år tjent penge på affiliate marketing og tro mig!! Hvad der kan sælges videre til tredjepart bliver solgt videre.

  At du vælger at lave nye nøgenbilleder er en rigtig rigtig dårlig ide,Jeg er godt klar over at det er med en anden hensigt end første gang MEN!!!! Husk på at hvad du lægger ud på andres servere er du IKKE selv herre over,Og selv om din hensigt er en helt anden kan det lynhurtigt blive misbrugt igen og brugt i en helt anden kontekst end det var din hensigt.

  Jeg ville virkelig ønske at flere ville læse bruger-betingelserne,og med en god portion skepsis overvejede om det de lagde ud på andres servere nu også var forsvarligt og om hvad det kunne få af konsekvenser senere hen,Husk på at hvis et produkt/tjeneste er gratis “Er det dig der er produktet og dig de skal tjene på”.

  Tænk jer for guds skyld om før i lægger ting ud på sider som F.eks Facebook,Linkedin ell Myspace etc. Den reelle hensigt med disse platforme er først og fremmest reklame,Og de ting i lægger ud vil blive solgt videre hvis der er en økonomisk gevinst ved det (Ja det lyder som illuminati he he) MEN DET ER DET IKKE!!!

  I takt med at det digitale samfund bliver trukket ned over hovedet på alle og at man nærmest kan betragtes som et stenalder menneske hvis man ikke er digital,Vil jeg virkelig håbe at digital adfærd kommer op som et hoved-emne på alle skoler.

  Tak for et godt indlæg selv om jeg desværre ikke tror det interesserer danskerne specielt meget (Det virker ihvertfald ikke sådan).

  ps: Jeg vil opfordre alle til at boykotte Windows 10,Læs deres user-agreement og få øjnene op for et operativ-system der spionerer på alt hvad du laver på din pc.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *