Nyt nummer af SAMSON ude nu

SAMSON Hverdagens Medier

SAMSON

SAMSON: Hverdagens medier

Hvad betyder hverdagens medier for dig?

I 1800-tallet vandt de første aviser og blade for alvor frem i Danmark, og de lagde sam-men grunden for de allerførste massemedier, der skulle vise sig ikke blot at være et fore-løbigt bump på vejen. Aviser og blade blev hurtigt en integreret del af folks hverdag, men lige da man troede, at det ikke kunne blive meget større, blev de trykte medier i 1900-tal-let overhalet indenom af de elektroniske medier.

I mellemkrigstiden blev radioen fanebærer for en helt ny teknologisk æra, der gjorde mas-semediet til det nye samlingspunkt for familien, lokalsamfundet og hele Danmark.
Blot få årtier efter, i 1960’erne, tog tv’et del i festen. Endnu engang brød et nyt medie alle tænkelige forestillinger og rekorder, og skærmen blev hvermandseje i alle husstande. I 1990’erne fik både de trykte og elektroniske medier dog kamp til stregen, da de digitale og netbaserede medier opstod, og pludselig var danskerne vidner til en digitalisering af de gamle, velkendte medier. Hverdagen blev i den grad digital, og i dag, 17 år efter og med de sociale medier, er der ikke grænser for, hvad man kan finde på The World Wide Web.

Hverdagens medier har udviklet sig markant inden for de sidste 200 år – for ikke at tale om de sidste 20. Der er i dag flere muligheder end nogensinde før, når vi skal vælge hvilket medie, vi helst vil informeres og underholdes af.

De danske mediebrugere anno 2017 kan altså vælge og vrage imellem medieplatforme – og det gør de også! Hverdagens medier i dag er i flertal, og om dette flertal vil stige, kan kun fremtiden vise. Én ting er dog sikkert: Vi på SAMSON-redaktionen er vilde med medierne – trykte som digitale, gamle som nye – og vi ville ikke (nok ikke engang, hvis vi prøvede) kunne undvære dem i vores hverdag! Med denne udgave af SAMSON ønsker vi at tegne et billede af den mediefyldte hverdag, vi alle sammen lever – på vidt forskellig vis.

Med disse ord ønsker vi dig god læsning i denne udgave af SAMSON. Vi ønsker samtidig som redaktører at takke alle medvirkende af denne udgivelse for deres flotte og ihærdige indsats.

God læselyst!

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *