Nyt nummer af SAMSON ude

Når medier flytter grænser

SAMSON

SAMSON: Når medier flytter grænser

I forbindelse med SAMS Seminar 2017 udkom et nyt nummer af Mediemagasinet SAMSON. Chefredaktører Simone Korsgaard og Tonje Kromann Nielsen beskriver udgivelsen således:

En hårfin grænse

Grænsebrydende, grænsesøgende, grænseoverskridende, grænseløst og grænseopbyggende.

Ordet grænse har gjort stort indpas i det danske sprog, og begrebet ”at bryde grænser” bruges i dag i mange, både negativt- og positivt ladede, sammenhænge og vendinger. Men hvad vil det egentlige sige at bryde grænserne, og hvad består disse grænser af?

I Den Danske Ordbog refereres der til begrebet både som en fysisk og psykisk skille- linje. For en grænse kan både være en fysisk geografisk skillelinje, men også en mental grænse, såsom en begrænsning i forhold til, hvad der er acceptabelt eller normalt, eller en forståelsesmæssig barriere mellem mennesker.

Det 21. århundredes dominerende brug af de digitale- og sociale medier har været med til at udfordre disse grænser, og den dertil slørede grænse mellem det offentlige og det pri- vate har medført, at både individer og samfundet i højere grad er tvunget til at reflektere over deres egne, og ikke mindst andres, grænser. Men kan man overhovedet vide noget om andres grænser, når det er så subjektivt, hvad vi hver især definerer som grænseover- skridende eller grænsebrydende?

Uafhængigt af svaret, så er dette blevet et af nutidens største medieproblemer, da netop denne individualisering er årsag til, at de flestes grænser nemt kan overskrides på de digitale platforme. Hvad enten det handler om et lidt for upassende program i tv’et, en lidt for privat afsløring på Instagram eller en lidt for hård kommentar på Facebook.

I denne udgave af SAMSON vil vi komme vidt omkring begrebet og forhåbentligt ramme en mere tilgængelig og menneskelig forståelse af, hvordan medierne kan påvirke os ved at skubbe til eller bryde vores grænser. Vi vil undersøge, hvordan medierne kan bryde tabuer eller kan bruges til at sætte fokus på et samfundsmæssigt problem, samt hvordan medierne også kan markere overgangen fra en ny eller gammel tilstand. Og sidst men ikke mindst vil vi spørge os selv: Hvor går grænsen egentlig, når det gælder de digitale medier?

Med disse ord ønsker vi dig god læsning i denne udgave af SAMSON. Vi ønsker samtidig som redaktører at takke alle medvirkende af denne udgivelse for deres flotte og ihærdige indsats.

God læselyst!

[button colour=”accent” type=”standard” size=”large” link=”http://samsnet.dk/?portfolio=samson-naar-medier-flytter-graenser” target=”_self”]Læs hele magasinet her[/button]

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *