Om SAMS

SAMS er en frivilligbaseret forening af studerende for studerende

SAMS arbejder for at skabe en fælles faglig platform mellem studerende og brancher inden for medie- og kommunikationsfeltet. Vi tilbyder en praktisk orienteret vinkel som supplement til den viden, du tilegner dig gennem studiet.

Vision
SAMS vil være den foretrukne forening af og for medie- og kommunikationsstuderende i Danmark.

Mission
SAMS vil gennem medie- og kommunikationsfaglige arrangementer give et teoretisk studie en praktisk vinkel samt skabe tværfaglige netværk mellem de studerende og erhvervslivet.

SAMS blev oprindeligt grundlagt i 1989, men blev efter et par års pause genstiftet i 2010. I SAMS arbejder vi på tværs af uddannelsesretninger og universitetsbyer, og derfor består bestyrelsen også af i alt 9 studerende fra forskellige uddannelser i Aarhus og København. Her er der ligeledes nedsat projektgrupper, som står for planlægning og afholdelse af lokale arrangementer.

Blandt de mange aktiviteter i SAMS er der særligt to flagskibe: Det årlige SAMS Seminar og mediemagasinet SAMSON.

SAMSON

SAMSON er et frivillig baseret mediemagasin, der i mere end 20 år har bragt fagartikler om alt inden for medier og kommunikation. Magasinet udkommer tre gange om året – november, marts og maj – to gange som online magasin og én gang på tryk.

Målgruppen for magasinet er studerende på videregående uddannelser og relevante branchefolk, som har særlig interesse for medier, journalistik, politisk kommunikation, markedsføring og lignende.

Fremadrettet skal SAMSON også fungere som et online arkiv med faglige artikler, der kan give studerende overblik over og inspiration til eksamensemner. På den måde bliver de studerendes forskning tilgængeligt for alle interesserede.

Læs mere om SAMSON

SAMS Seminar

Hvert forår holder SAMS et weekendseminar for alle medie- og kommunikationsstuderende samt andre interesserede.

Ideen bag seminaret er at samle medie- og kommunikationsstuderende fra hele Danmark til en weekend med både faglighed og underholdning på programmet.

Hvert år præsenteres et nyt tema, der kan være både bredt og snævert, overordnet og nichepræget – så længe det har med medier og kommunikation at gøre. Relevante oplægsholdere fra forskningsmiljøet og erhvervslivet bliver inviteret til at fortælle og debattere om det aktuelle emne fra forskellige vinkler.

Tidligere seminarer

2018 “Når medier fanger” Læs mere om SAMS Seminar 2018
2017 “Når medier flytter grænser” Læs mere om SAMS Seminar 2017
2016 “Medier i krig” Læs mere om SAMS Seminar 2016
2015 “Den forbundne forbruger – hvor bundet er du af medierne?” Læs mere om SAMS Seminar 2015
2014 “Jagten på virkelighed – autentiticitet i medierne” om krydsfeltet mellem virkelighed og medieret iscenesættelse. Læs mere om SAMS Seminar 2014
2013 ”Mediedøgnet” om de medier, der fylder, rammesætter og på mange måder skaber din hverdag. Læs mere om SAMS Seminar 2013
2012 ”Bag om medierne – det succesfulde tv-program” om produktionsfaser – fra idéudvikling over casting til redigering
2011 ”Så kan du lære det” om kommunikationsplanlægning, hvor deltagerne udformede kommunikationsstrategier for Ungdommens Røde Kors, AIDS-Fondet og Scleroseforeningen
2010 ”Trekantsdrama på den mediepolitiske scene”- et seminar om medier, spin og demokrati
2009 ”Den Innovative Formidling” om nye formidlingsformer