Protektorer

Det er vigtigt for SAMS at sætte fokus på de mange kompetencer, medie- og kommunikationsstuderende besidder. Af samme grund allierer vi os ofte med nogle af erhvervslivets og forskermiljøets nøglepersoner i troen på, at det vil styrke relationer, formilde ny viden og føre til spændende samarbejder på tværs af uddannelse, forskning og erhverv.

Foruden de interessante personer vi søger at inddrage i vores aktiviteter, har SAMS to protektorer, der hver især fremstår som repræsentanter fra forskellige områder inden for det medie- og kommunikationsfaglige felt. Protektorerne støtter op om SAMS, er med til at udbrede kendskabet til foreningen og er med til at sætte faglige debatter på dagsordenen.

SAMS Protektorer