Privatperson eller politiker?

Sociale medier har overta- get vores verden. Store dele af vores liv spenderes på de sociale medier, hvor vi både deler og finder private infor- mationer. Det gælder i større grad også den politiske scene, hvor sociale medier og det private liv bruges som et værktøj i politikernes politi- ske markedsføring.

Helle Thorning Schmidt, landets tidligere statsminister, har næsten 200.000 følgere på Facebook og er den mest fulgte politiker i Danmark. Mange andre politikere følger hende dog i hælene i antallet af følgere. De danske politikere har derved et stort og bredt publikum, som de kan ytre sig til med et tryk på knap.

Men hvad vælger politikerne at fylde vores news feed med? De sociale medier har givet politikerne et nyt talerør, hvor de kan tale mere direkte til deres vælgere end no- gensinde før. Det opslag, som har fået flest ‘synes godt om’-tilkendegivelser, omhand- ler dog hverken ideologi eller politik. Nej opslaget er en følelsesladet fortælling om Özlem Cekic, der gennemgår en skilsmisse og lytter til visdomsord fra hendes gamle mormor fra Tyrkiet. Opslaget har høstet hele 50.468 ‘synes godt om‘-tilkendegivel- ser, men opslagets fokus ligger på Özlem Cekic som privatperson, og hun inddrager sig selv i sådan en grad, at politikken ryger i baggrunden. Generelt er privatpersonen bag politikeren kommet væsentligt mere i fokus, hvilket i høj grad påvirker den poli- tiske scene, og hvad politikerne vælger at dele på deres fansider.

Mediernes og befolkningens fokus på politikernes privatliv, giver dem naturligvis nye muligheder for at relatere til deres vælgere på et mere personligt niveau, men det har også store konsekvenser, når privatsager pludselig fylder mere i mediebilledet end politik. Venstre fik en ordentlig lussing af vælgerne, efter Lars Løkke Rasmussens skandale med blandt andet rygning på hotelværelser og finan- siering af hans jakkesæt. I denne sag blev der sat spørgsmålstegn ved Lars Løkkes personlige dømmekraft, og hvordan han agerede uden for Christiansborgs vægge. Venstre fik, som resultat af dette, deres værste valg i 25 år, og de mistede hele 13 mandater. De måtte derfor forlade pladsen som Danmarks største parti og give plads til både Social Demokratiet og Dansk Folkeparti på toppen.

Dette viser blot, hvor vigtigt politikerne som privatpersoner er blevet for vælgerne, og med det ekstreme fokus på privatper- sonen, er det er derfor kun naturligt, at politikerne vælger at dele mere af dem selv på de sociale medier.

ET HELT MENNESKE BAG

SAMSON har for at blive klogere på politikernes medievaner, sat tidligere folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt i stævne og spurgt ind til hans brug af de sociale medier. Jakob Engel-Schmidt har godt 6.000 ‘synes godt om’-tilkendegivel- ser på hans fanside, hvor han dagligt deler opslag. Han ser Facebook som værende “et nyttigt værktøj til at komme i dialog med en bred del af befolkningen”. Han lægger ligeledes stor vægt på ordet dialog og understreger, at Facebook tillader politikeren at gå fra monolog til dialog, hvilket er nyttigt for at
skabe en relation til befolkningen og potentielle vælgere. Facebook har i Danmark 3.5 millioner brugere om måneden og når ud til et varieret og større publikum i modsætning til eksempelvis læserbreve, der kun når ud til specifikke avisers læsere. Et opslag på Facebook kan nå langt ud, hvis det bliver kommenteret eller delt flittigt. Det mest kommenterede opslag forfattet af en politiker, er skrevet af Inger Støjbjerg og omhandler hendes personlige oplevelse med nogle unge ind- vandreres adfærd i hendes lokale biograf.

Et emne, der kan få mange mennesker til tasterne. Igen et indlæg, som hoved- sageligt beskæftiger sig med med Inger Støjbjergs personlige oplevelse i en biograf og ikke meget om politik. Det har dog fået næsten 40.000 ’synes godt om’-tilkende- givelser og 13.000 kommentarer. Hendes opslag er derfor nået ud til store dele af den danske befolkning, og de har ligeledes deltaget aktivt debatten. Dette opslag, samt Özlem Cekics, illustrerer en tendens i politikernes adfærd på de sociale medier, hvor de vælger at dele personlige oplevelser med deres vælgere, og det kan mærkes i kommentarfeltet og i antallet af -synes godt om’ tilkendegivelser. De per- sonlige opslag skaber derfor opmærksom- hed på nettet, og når ud til brede dele af befolkningen og skabe potentielle vælgere.

Jakob Engel-Schmidt føler dog stadig, at hans politiske fanside skal have en god balance i indhold: “Selvom det kun handler om holdninger, så synes jeg, at det er rart at kunne se, at der er et ægte menneske bagved”. Derfor får personlige opslag også plads på hans fanside. Han mener dog også, at det er vigtigt “at trække grænsen”, for selvom personlige opslag er vigtige for at skabe “et helt billede af et menneske”, så er det stadig vigtigt at have en balance, hvor ideologi og politik også er i centrum. Han udtaler i den forbindelse, at “det so- ciale indhold skaber en grobund til de andre ting (læs politik og ideologi)”. Det sociale indhold tillader politikerne at nå bredere ud. Det personlige indhold er lettere fordø- jeligt, og “responsen er hyggeligere og skaber en varmere stemning” på fansi- den. Det er ligeledes “andre mennesker,

som kommenterer personlige opslag end politiske”. Jakob Engel-Schmidt kan derfor se, at hans personlige opslag tiltaler andre dele af befolkningen end hans politiske opslag gør. Politikernes sociale indhold bidrager altså i stor grad til en hyggeligere stemning, og “der er forskelligt publikum til forskellige ting”. De personlige opslag tiltaler den del af befolkningen, der ikke nødvendigvis går op i politik med hud og sjæl, men som stadig gerne vil deltage. De personlige opslag genererer i højere grad ‘synes godt om’-tilkendegivelser og kom- mentarer, der skaber en stor spredning og synlighed for politikeren, som er nødvendig for at appellere til potentielle vælgere på de sociale medier.

PRIVATPERSONEN I FOKUS

Det personlige fokus i Danmarks mediebil- lede sætter privatpersonen bag ved poli- tikeren i spotlyset, og befolkningen lapper det i sig. Facebook har en bred og enorm læserskare, som aviserne ikke kan matche, og politikerne er derfor rykket derover. I en verden baseret på deling, ‘synes godt om’-tilkendegivelser og kommentarer, har politikerne tyet til personligt indhold, som skaber opmærksomhed og deltagelse fra befolkningen. Den politiske scene er derfor i større grad rykket over på de sociale medier, hvor befolkningen forventer og interesser sig for personligt indhold. Politikerne har i nutidens samfund mulighed for at give mere af sig selv, men bliver politikken tilsidesat i processen? Personsager har en stor indflydelse på, hvor krydset sættes, men burde det være relevant, hvad politikerne foretager sig i deres fritid? Det er som Jakob Engel-Sch- midt pointerer vigtigt, at sætte grænsen for personligt indhold, så befolkningen grundlæggende forholder sig til politikeren fremfor privatpersonen. Dette er dog ikke altid tilfældet.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *